ty gia cheo la gi

Một khái niệm thường thấy trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là tỷ giá chéo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa rõ về khái niệm này. Vậy và cách xác định như thế nào? Hãy tham khảo thông tin chi tiết trong bài sau.

Tỷ Giá Chéo (Cross Rate) Là Gì?

Tỷ giá chéo chính là tỷ giá giữa hai loại đồng tiền, được tính toán và suy ra từ tỷ giá của chúng với một loại đồng tiền thứ ba (đồng tiền trung gian). Cách xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.

ty gia cheo la gi
Tỷ giá chéo ( Cross Rate)

Đặc Điểm Của Tỷ Giá Chéo

Những đặc điểm đặc trưng của tỷ giá chéo là:

 • Nếu nhà đầu tư đang giao dịch nhiều cặp tiền khác nhau mà quan tâm đến tỷ giá chéo thì không cần quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản khác của nền kinh tế Mỹ.
 • Tỷ giá chéo ít được giao dịch, ít thanh khoản hơn so với cặp tiền truyền thống. Điều này sẽ có nhiều lợi ích và cả hạn chế cho các nhà đầu tư.
 • Tỷ giá chéo khả thi cho các nhà đầu tư tìm sự chênh lệch giá ở các cặp tiền tệ ít phổ biến. Do thiếu thanh khoản nên có thể dẫn đến biến động lớn, mang lại cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư (cũng có thể mang tới khả năng thua lỗ lớn).
 • Tác động tiêu cực của tỷ giá chéo chính là việc thanh khoản ít có thể dẫn đến chênh lệch giá mua và bán, các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc vào hoặc ra khỏi vị trí lệnh của họ.

Ý Nghĩa Của Tỷ Giá Chéo

Tỷ giá chéo được xác định trong 2 trường hợp là:

 • Tỷ giá chéo đơn: Đứng ở vị trí người mua hoặc người bán riêng biệt, chỉ quan tâm đến 1 tỷ giá duy nhất để mua hoặc bán khi tham gia giao dịch ở thị trường. Họ không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và bán.
 • Tỷ giá chéo phức: Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau so với người mua hoặc người bán.

Cách Xác Định Tỷ Giá Chéo

Có 3 cách thông dụng để xác định tỷ giá chéo là:

 • Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá.
 • Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá.
 • Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá.

ty gia cheo la gi
Cách xác định tỷ giá chéo

Quy Tắc Xác Định Tỷ Giá Giữa 2 Đồng Tiền Định Giá

Để xác định tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá chúng ta sẽ lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá. Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Nếu tỷ giá yết là VND/USD và CNY/USD, thì tỷ giá chéo VND/CNY được tính theo công thức:

Xem thêm:  Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Life Có Tốt Không? Có Lừa Đảo Không?

Yết giá/định giá = (Yết giá/USD)/(Định giá/USD)

VND/USD = X/(X + VND)

CNY/USD= Y/(Y + CNY)

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 18.000/200; USD/SGD = 1.2420/30; hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 18.200 VND/1.2420SGD = 14.749;

Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 18.000 VND/1.2430SGD =14.481;

>> Tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =14.481/14.653;

Xác Định Tỷ Giá Giữa 2 Đồng Tiền Yết Giá

Tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá sẽ được tính bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Cách tính được hiểu như sau, tỷ giá yết là USD/VND và USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức là:

Yết giá/định giá = (USD/định giá)/(USD/yết giá)

USD/VND = X/X + VND

USD/CNY = Y/Y + CNY

Trong đó: X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND và Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá GBP/VND = 29160/80; USD/VND = 1800/200. Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

 • Tỷ giá mua GBP/USD của khách hàng = 29180 VND/18000 = 1.6211;
 • Tỷ giá bán GBP/USD của khách hàng = 29160 VND/18200 VND = 1.6021

-> Tỷ giá yết của ngân hàng: GBP/USD = 1.6021/1.6211

Xác Định Tỷ Giá Giữa 2 Đồng Tiền Yết Giá Và Định Giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá.

Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với tỷ giá mua của ngân hàng.

Trường hợp này, nếu tỷ giá yết là VND/USD và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Yết giá(trực tiếp)/định giá = (Yết giá/USD) x (USD/Định giá)

VND/USD = X/X + VND

USD/CNY=Y/Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Giá Chéo

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá chéo của các cặp tiền tệ là:

 • Sự khác biệt tương đối về sức mạnh kinh tế của các quốc gia.
 • Tỷ lệ lạm phát.
 • Lãi suất.

Kết Luận

Tỷ giá chéo là gì? Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.

Để tại bình luận

Nhập nội dung bình luận !
Hãy nhập tên của bạn ở đây